Norhand Industri AS

Norhand Industri AS holder til i Norheimsund i Hardanger.


Tidligere Norheimsund Industrier ble delt i 2012 og produksjons- og salgsdelen av selskapet ble til Norhand Industri AS. 

 

Langsiktig, solid drift og lokal forankring er saker som betyr mye for oss.

 

Norhand Industri produserer og leverer totalkonsepter innen bekledning og personlig verneutstyr for arbeidsplasser. Vi retter oss mot energi-, olje og gassnæringen, offshorevirksomhet, industri, fiskeri og oppdrett og bygg- og anleggsvirksomhet. 

Vi yter høy servicegrad gjennom våre salgsrepresentanter og direktesalg via vår netthandel. Vi kan tilby fleksible helse- miljø og sikkerhetskonsepter for virksomheter i alle størrelser. I tillegg til våre egne produkter markedsført gjennom merkenavnet Norhand, samarbeider vi med et nettverk av solide og erfarne underleverandører.

 

Norhand Industri AS driver utstrakt produktutvikling i samarbeid med våre kunder. Vi setter sammen totalpakker, men utvikler også  råvarer og nye produksjonsteknikker, både på egen hånd og sammen med ledende verneutstyrsprodusenter. For oss kommer brukerens behov alltid først. Vi kvalitetssikrer hele veien fra idé til ferdig testet og sertifisert produkt.

 

Norhand Industri har over 90 års erfaring med utvikling, produksjon og salg av arbeidstøy som er spesielt tilpasset nordiske behov og klima. Vi kan vise til solide referanser og store samarbeidspartnere i både norsk og internasjonal sammenheng.